Spotkanie po latach⏳


W Liceum im. J.Iwaszkiewicza miało miejsce niecodzienne wzruszające spotkanie. Z okazji Jubileuszu Stulecia Szkoły spotkali się dyrektorzy LO, którzy pełnili swoją funkcję w poprzednich latach:
p. Henryk Cyniak (1970-1974),
p. Albin Wegwert (1985-1997),
p. Czesława Gałecka (1997-2007),
p. Iwona Świniarska (2015-2016)
oraz obecna pani dyrektor Maria Pisarska.