Ogłoszenie Dyrektora


Ogłoszenie Dyrektora

Zamówienie publiczne

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.J.Iwaszkiewicza

Ogłasza nabór na stanowisko pracy

GŁÓWNY KSIĘGOWY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO
IM.J.IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH

UL. OKRZEI 1

W WYMIARZE 1/2 ETETU

SZCZEGÓŁY są dostępne na stronie BIP
pod adresem:
http://www.lo-brzeziny.4bip.pl/index.php?idg=7&id=40&x=41