Nasi uczniowie w Sejmie


 

Alicja Skwarka i Marcin Walczak – posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży uczestniczyli w konferencji „Czy i komu potrzebne są młodzieżowe rady ?” Prowadził ją poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa i Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży XXII kadencji Kacper Szymczak. Organizatorami była Polska Rada Organizacji Młodziezowych Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji oraz Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Konferencja odbyła się 18 października w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Uczestniczyli w niej posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży, Radni Młodzieżowych Rad miast, gmin i powiatów, łącznie ponad 250 osób. Gośćmi specjalnymi byli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Sekretarz Stanu w Gabinecie Prezydenta RP i Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.