JULIA NOWAK PRZEWODNICZĄCĄ SU!


Miło nam poinformować, że nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego naszego Liceum została JULIA NOWAK – uczennica klasy 2A.
Jednocześnie dziękujemy za godne reprezentowanie SZKOŁY dotychczasowej przewodniczącej – KAROLINIE PAWLICZAK, uczennicy klasy 3A. Pozostali członkowie SU – PAULINA SIKORSKA, DAMIAN JACCZYK I NATALIA CHOŁA niech również przyjmą podziękowania od całej społeczności szkolnej!

przewodniczaca