V SZKOLNY KONKURS Z GEOGRAFII REGIONALNEJ


Zostały ogłoszone wyniki kolejnego już, bo V, Wewnątrzszkolnego Konkursu Geograficznego. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością geografii Azji, szczególnie mapy fizycznej i politycznej. W rozgrywkach wzięło udział łącznie 29 uczniów naszej szkoły.
Konkurs poprzedzony został wykładem organizatora – dr. Krzysztofa Grzelaka, jednocześnie nauczyciela geografii w naszym LO, n. t. jednego z krajów Azji Zachodniej
– Zjednoczonych Emiratów Arabskich . Po wykładzie nastąpiła część eliminacyjna, składająca się z dwóch testów – pierwszy dotyczył znajomości geografii kontynentu, zaś w drugim znalazło się kilkanaście pytań z przeprowadzonej wcześniej prelekcji. Po sprawdzeniu prac wyłonieni zostali następujący laureaci:
 I miejsceBartosz Dębkowski – klasa I a
II miejsceMiłosz Fabian – klasa III b
 III miejsceMagdalena Kostusiak – klasa III b
Wyróżnienia
Ada Janczewska – klasa III b
Kamil Myszyński – klasa II a
Wymienione osoby otrzymały z rąk p. dyrektor Iwony Świniarskiej oraz organizatora konkursu – p. Krzysztofa Grzelaka nagrody rzeczowe w postaci albumów krajoznawczych.
Gratulujemy wszystkim laureatom!