ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ


W piątek 6.05.2016 r. na terenie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbył się piknik z okazji 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Podczas spotkania przedstawicielki naszego Liceum – Karolina Dziedzic (kl.2a)
i Agnieszka Sośnicka (absolwentka) przedstawiły pokaz pierwszej pomocy. Potem aktywnie uczyły dzieci i młodzież, jak udzielać pomocy poszkodowanym.
Piknikowi towarzyszyło szereg innych działań. Odbyła się wystawa tematyczna. Można było obejrzeć sprzęt i wyposażenie wojskowe prezentowane przez żołnierzy.