NASI ABSOLWENCI NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI W TULUZIE


W poniedziałek 7. grudnia odbyło się spotkanie licealistów z tegorocznymi absolwentami – Agnieszką Gałązką i Patrykiem Poddembskim, którzy reprezentowali Ziemię Brzezińską na międzynarodowej konferencji w Tuluzie we Francji, w dniach 12 -13 października 2015 R. Jej tematem była rola młodego pokolenia w partnerstwach miast. Podczas obrad Agnieszka i Patryk zaprezentowali bardzo ciekawy pomysł na dalszy rozwój współpracy międzynarodowej z wykorzystaniem nowych technologii. Nasi absolwenci podzielili się wrażeniami z Francji,a także pochwalili wywiadem udzielonym dla francuskiego radia.
Udział Agnieszki i Patryka w tej konferencji jest uwieńczeniem wymiany młodzieży z Brzezin i francuskiego Saint – Alban w ramach partnerstwa miast.