IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTACJI POEZJI ROSYJSKIEJ


„Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się jak bez paszportu „

Dewiza ta towarzyszy uczniom LO w trakcie doskonalenia znajomości języka rosyjskiego na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych .
Z ogromną satysfakcją podkreślamy , że młodzież uczącą się języka rosyjskiego pod kierunkiem P. Lucyny Staszewskiej wypracowała bogaty kalendarz tematycznych spotkań z udziałem uczniów Gimnazjum w Dmosinie , Jeżowie , Brzezinach i w Rogowie .
Dzień 27 listopada 2015 r dla żaków z Iwaszkiewicza – to „ DZIEŃ JĘZYKA ROSYJSKIEGO ” z udziałem nauczycieli oraz uczniów Gimnazjum w Dmosinie , Jeżowie i w Brzezinach . Warto podkreślić , że to już czwarte w tym roku szkolnym spotkanie z wypróbowanymi przyjaciółmi . Było ono doskonałą okazją do ujawniania umiejętności aktorskich , artystycznych i językowych uczniów przy jednoczesnym poszukiwaniu talentów Tym wszystkim zabiegom sprzyjało właśnie dzisiejsze „Spotkanie z poezją rosyjską „ pod hasłem -Znam i lubię język rosyjski .
W konkursie recytatorskim licznie [17 osób ] uczestniczyli gimnazjaliści z Jeżowa , Dmosina ,Brzezin oraz młodzież naszego liceum.
Jury oceniało :
– dobór repertuaru , poprawność językową , interpretację , oraz ogólny wyraz artystyczny.
Laureatami konkursu zostali :
I miejsce ex aequo w konkursie – recytacja zbiorowa wywalczyły młode profesjonalistki, uczennice LO im. J.Iwaszkiewicza – Paulina Sikorska i Paulina Kukieła.
II miejsce – przyznano 9 – osobowej grupie recytatorów z Gimnazjum w Jeżowie
Recytacja indywidualna :
I miejsce zajęła Jula Garnysz, uczennica Gimnazjum w Brzezinach .
II miejsce przyznano Mari Pietrzyk i Mari Lenart z gimnazjum w Dmosinie.
Konkurs zagwarantował dużo emocji i prawdziwych wzruszeń.
O wysokim poziomie konkursu świadczą nie tylko wysokie lokaty dla zwycięzców , ale reakcje i bardzo pozytywna ocena publiczności .