Konkurs „Tu jest Twoje miejsce”


Uczący się języka rosyjskiego i języka niemieckiego zachęcają do udziału w konkursie na reklamę szkoły pt.:
„Tu jest Twoje miejsce”

– Mówią, że masz dar przekonywania.
– Potrafisz zredagować reklamę w języku rosyjskim i w języku niemieckim.
– Zmierz się z wyzwaniem, które przed Tobą stawiamy.
– Stwórz piosenkę, filmik, prezentację multimedialną, plakat w formie komunikatu
reklamującego szkołę. Mile widziane oryginalne hasła, slogany lub zastosuj inną formę
reklamującą naszą szkołę.

REGULAMIN
I Organizator
Nauczyciele języka niemieckiego i języka rosyjskiego oraz przedstawiciele kół językowych.
II Cele
1. Promocja szkoły w środowisku.
2. Nauka poprawnego i czytelnego wyrażania przekazu o charakterze reklamowym w języku
obcym.
III Założenia
1. Konkurs trwa od 15 lutego do 2 marca 2015r. i jest kierowany do uczniów klas I – II naszego
liceum.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnego komunikatu reklamującego naszą szkołę
– dopuszcza się prace indywidualne i grupowe (nie więcej niż 2 osoby)
– wymagany format komunikatu w formie graficznej to A3.
– reklamy audiowizualne, nagrania dźwiękowe i prezentacje multimedialne powinny być
zapisane na nośniku (płyta CD, pendrive)
– niezbędne jest dołączenie karty informacyjnej zawierającej następujące dane:
imię i nazwisko autora pracy oraz klasa
IV Termin
Prace konkursowe należy składać do p. Lucyny Staszewskiej lub p. Justyny Stańdo:
– od 26 lutego – 2 marca 2015r. (w poniedziałki lub we wtorki)
V Ocena prac:
Przy ocenie prac pod uwagę będą brane następujące kryteria:
– oryginalność pomysłu
– możliwość praktycznego wykorzystania plakatu w reklamowaniu szkoły w środowisku
– estetyka wykonania
– poprawność językowa i merytoryczna
Przewiduje się przyznanie nagród i wyróżnień