II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym


Zapraszamy młodzież do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2015 roku w naszym Liceum. Honorowym patronem Konkursu jest pan starosta Edmund Kotecki. Konkurs poprzedzą eliminacje szkolne w dn. 7 kwietnia o godzinie 8.00., po których wytypujemy trójkę najlepszych uczestników-naszych reprezentantów.
Konkurs w ramach projektu przygotowuje klasa II B, pod kierunkiem E. Borowskiej i I.Świniarskiej.
Oprócz nagród przewidzianych dla zwycięzców konkursu, dodatkowo ewentualny zwycięzca z naszej szkoły otrzyma na koniec roku z wiedzy o społeczeństwie ocenę o jeden stopień wyższą. Zainteresowanych konkursem proszę o zgłaszanie się do P. Elżbiety Borowskiej do dnia 27 III 2015 r.