II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym


W dniu 9 IV 2015 roku w LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, w którym udział wzięli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu brzezińskiego. Honorowy patronat nad Konkursem przygotowanym przez LO, objął starosta Edmund Kotecki, który ufundował nagrody za pierwsze miejsca dla zwycięzcy z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,. Pozostałe nagrody i dyplomy ufundowało LO im. J. Iwaszkiewicza.
W ramach projektu edukacyjnego w przygotowanie Konkursu aktywnie włączyła się młodzież z klasy II B. W zawodach wzięło udział 14 uczestników z czterech szkół. Uczniowie rozwiązywali testy konkursowe: dla szkół ponadgimnazjalnych składał się z 35 zadań, dla gimnazjalistów z 30 zadań. Obok pytań o charakterze ogólnym, pojawiły się odnoszące się do samorządu na terenie powiatu, np. oznaczenie gmin na mapie konturowej powiatu brzezińskiego, oznaczenie powiatu brzezińskiego i sąsiednich powiatów na mapie konturowej województwa łódzkiego, znajomość nazwisk wójtów, burmistrza, składu zarządu powiatu i zarządu województwa, znajomość atrakcji turystycznych powiatu, umiejętność zaplanowania inwestycji w ramach budżetu partycypacyjnego. Po napisaniu sprawdzianu młodzież spotkała się z Panem Starostą Edmundem Koteckim, który przedstawił różnorodne aspekty pracy samorządu powiatowego, zachęcał uczniów do podejmowania dalszej nauki i aktywności społecznej.
W międzyczasie trwało sprawdzanie prac konkursowych.
Wyniki Konkursu w kategorii gimnazjów:
I miejsce Barbara Zając ( Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jeżowie), I
I miejsce Bartosz Śliwonik (Gimnazjum im. W. S. Reymonta w Brzezinach),
III miejsce Karolina Drzewiecka (Gimnazjum im. W. S. Reymonta Brzezinach).
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce Monika Barjasz,
II miejsce Agata Zajdel,
III miejsce Marlena Płoszka (wszystkie LO im. J. Iwaszkiewicza).
Nagrody książkowe i dyplomy wręczali: starosta Edmund Kotecki, dyrektor LO im. J. Iwaszkiewicza Ewa Kalińska oraz mgr Elżbieta Borowska, którzy pogratulowali młodzieży dużej wiedzy na temat samorządu terytorialnego. Podziękowano również nauczycielom za przygotowanie uczniów i zachęcenie ich do udziału w konkursie. Konkurs okazał się nie tylko sprawdzianem wiedzy merytorycznej ale również doskonałą okazją współpracy zespołowej klasy II B, która bardzo dobrze wykonała swoje zadanie.