Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zaprasza do Iwaszkiewicza


Drodzy Ósmoklasiści, szanowni Rodzice! Zapraszamy do wysłuchania przedstawiciela społeczności uczniowskiej – przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Klaudii Sztuki.