Praktyczna lekcja biologii


Myj ręce! Klasa 2 w związku z lekcją na temat bakterii i grzybów przeprowadziła doświadczenie odcisku dłoni i różnych przedmiotów użytku codziennego (telefon, klamka). Hodowla drobnoustrojów prowadzona była na specjalnych podłożach agarowych. Doświadczenie to było cenną lekcją na temat higieny rąk, szczególnie w obecnej sytuacji pandemii.