„Powódź” wraz ze Strzelcami i woluntariuszami z LO Brzeziny.


W dniu 27 czerwca 2018 roku odbyły się ćwiczenia KPPSP w Brzezinach o kryptonimie „Powódź”. Ćwiczenia polegały na zabezpieczeniu upustu wodnego na zbiorniku wodnym
w Rochnie (Gmina Brzeziny). Przepływająca woda nad linią brzegową podmywała ziemię wokół upustu, co mogło doprowadzić do uszkodzenia upustu i podtopienia gospodarstw rolnych i budynków mieszkalnych położonych wzdłuż rzeki Mrogi. Strażacy z powiatu brzezińskiego wraz z jednostkami OSP wspomagani przez PSP z Łowicza i Skierniewic, woluntariuszami z LO Brzeziny i Strzelcami  podwyższali linię brzegową za pomocą worków z piaskiem w celu zabezpieczenia upustu przed uszkodzeniem oraz wypompowali wodę
z zalanego gospodarstwa. Nadzorowali również podniesienie aplikacyjne stawideł w celu kontrolnego obniżenia poziomu wody w zbiorniku. Ćwiczono także epizod związany
z udzielaniem pomocy medycznej poszkodowanej osobie.

Wraz ze strażakami ćwiczył Zespół Zarządzania Kryzysowego pod kierownictwem Pana Starosty Edmunda Koteckiego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach oraz zespół ratownictwa medycznego.

W ćwiczeniu brali udział uczniowie LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach i Strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” JS 1201 „Brzeziny”. Strzelcy – uczniowie klasy mundurowej aktywnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych wraz ze strażakami,
a uczennice z klas medycznych były woluntariuszkami. Jedna z uczennic brała udział
w epizodzie związanym z ratownictwem medycznym, a uczennica klasy trzeciej posiadająca uprawnienia ratownika wspomagała zespół ratownictwa medycznego.