Obchody 188 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego


Obchody 188 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego w Jeżowie
Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji odbyły się obchody „Nocy Listopadowej” na terenie Jeżowa. Przy świetle pochodni nasi uczniowie LO im J. Iwaszkiewicza recytowali „Redutę Ordona” , a następnie uczestnicy przeszli na cmentarz, gdzie na grobie gen. Jana Krukowieckiego złożone zostały wiązanki kwiatów i znicze. W dalszej kolejności delegacje przemaszerowały ulicami Jeżowa na Cmentarz Wojenny, gdzie również zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze. W uroczystości udział wzięli między innymi strzelcy z Brzezin, harcerze, strażacy, rekonstruktorzy z Łowicza i Skierniewic oraz policjanci.