Nowoczesna pracownia ekologiczna


W LO im. Jarosława Iwaszkiewicza od ubiegłego roku szkolnego edukacja przyrodnicza i chemiczna jest prowadzona z wykorzystaniem nowoczesnej pracowni ekologicznej, która powstała na podstawie projektu współfinansowanego w oparciu o Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wartość projektu 46324zł, w tym dofinansowanie WFOŚ 41278 zł). W wyposażeniu pracowni znajdują się między innymi: mikroskop streoskopowy z kamerą, nowoczesna tablica multimedialna, duży stół laboratoryjny, mikroskopy dla uczniów, duży stół wyspowy z miejscami do pracy dla uczniów, dygestorium, gotowe preparaty mikroskopowe i odczynniki chemiczne. Ponadto pracownia została wyposażona w nowe sprzęty i zaplecze laboratoryjne (umywalki, suszarki do szkła laboratoryjnego).

W warunkach nauki stacjonarnej młodzież między innymi prowadziła badania naukowe czystości wody w zbiornikach i rzece Mrożycy, pomiary kwasowości gleby, pomiary natężenia hałasu. Lekcje chemii i biologii są wzbogacane doświadczeniami i eksperymentami. Pod kierunkiem nauczycieli młodzież wdraża się do pracy badawczej, uczniowie rozwijają swoje zainteresowania przyrodniczo-chemiczne. Organizowane są konkursy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. W szkole powstało koło ekologiczne, które zajmuje się szeroko pojętymi problemami zrównoważonego rozwoju