NOCNY MARATON MATEMATYCZNY W IWASZKIEWICZU!


W piątkowy wieczór 5.O4.2019r. w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza miały miejsce dwa wyjątkowe wydarzenia:  II Nocny Maraton Matematyczny dla uczniów gimnazjów oraz I Nocny Maraton Matematyczny dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Organizatorami obu wydarzeń było Liceum Ogólnokształcące, Stowarzyszenie „I love MATH” oraz Instytut Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.

W zajęciach wzięło udział ponad 80 uczniów ze szkół naszego regionu. W ramach współpracy, jaką liceum prowadzi z Politechniką Łódzką, na początku wykład matematyczny pt. „Złoty prostokąt” dla zebranych uczniów wygłosiła dr Joanna Kucner z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ.

W drugiej części zajęć uczniowie rozwiązywali zadania z matematyki typowe dla egzaminu gimnazjalnego i ośmioklasisty. Była to doskonała okazja do powtórzenia zagadnień sprawiających największe trudności i utrwalenia umiejętności  matematycznych sprawdzanych na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Powtórkę dla gimnazjalistów przygotowała Pani Emilia Andrzejewska – nauczyciel matematyki w Liceum zaś dla ósmoklasistów – Anna Marciniak i Waldemar Wyka (przedstawiciele stowarzyszenia „I love MATH” oraz Instytutu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych). Podczas zajęć wykorzystano nowe technologie, m.in. aplikację „plikers” oraz „kahoot”, dzięki czemu nauka stała się zabawą, a uczniowie chętnie włączali się w rywalizację.

 Podczas powtórek organizatorzy przygotowali dla każdej grupy konkursy z nagrodami. Były to m.in. słodkie upominki, zestawy gadżetów elektronicznych oraz vouchery na warsztaty z robotyki ufundowane przez Łódzką Szkołę Robotyki azROBOT.

Nad całością wydarzenia czuwali: absolwent naszego liceum, przyjaciel Szkoły, matematyk – pan Waldemar Wyka oraz pani Anna Marciniak – informatyk, prezes stowarzyszenia „I love MATH”, którym serdecznie dziękujemy za  ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji wydarzenia.