Nasi uczniowie na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Wykład prowadzony przez naszą absolwentkę – dr Katarzynę Leśniewską – Napierała


W dniu 12 grudnia młodzież klasy III uczestniczyła w bardzo interesującym wykładzie pt. Wielokulturowość- czy to w ogóle jest możliwe? Większość a mniejszości w Turcji. Wykład odbył się w nowej auli im. prof. Liszewskiego na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, a poprowadzony został przez naszą absolwentkę – dr Katarzynę Leśniewską – Napierała, pracownika Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej.

Wykład przybliżył nam problematykę tolerancji kulturowej w aspekcie aktualnych problemów globalnego świata, utrwalił pojęcia – imigrant, emigrant, uchodźcy oraz ukazał nam kwestię mniejszości narodowych i etnicznych w Turcji. Podczas zajęć  prelegentka zachęcała młodzież do aktywnego  w nim uczestnictwa  i zadawania pytań.  Ciekawie przygotowany wykład uniwersytecki spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.