Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

To  święto państwowe ustanowione zostało 3 lutego 2011 roku. Poświęcone jest pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy mając świadomość, że okupacja niemiecka zastąpiona została sowiecką, stanęli w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego. Walczyli  o prawo do życia w wolnej i suwerennej ojczyźnie.  Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość

 Żołnierze Wyklęci, zwani także Żołnierzami Niezłomnymi, tworząc powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi  Radzieckiemu. Toczyli nierówną walkę ze służbą bezpieczeństwa ZSRR: oddziałami NKWD i Smiersza oraz zależną od nich Milicją Obywatelską, Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego i Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Byli wśród nich żołnierze byłej Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, organizacji „Niepodległość”, „Wolność i Niezawisłość” i wielu innych. Ścigani i prześladowani prowadzili walkę z przerażającą machiną komunistycznego terroru.

 Bardzo wielu z nich zostało aresztowanych i podanych bestialskiemu śledztwu a potem                                                   w sfingowanych procesach skazanych na karę śmierci lub długoletniego więzienia.

 Wielu zostało wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego i nigdy już stamtąd nie powróciło, groby wielu z nich do dziś pozostają nieznane….

Na paradoks historii zakrawa fakt, że trafiali do tych samych więzień, w których byli więzieni w czasie wojny przez Niemców.

Ocenia się, że ponad 20 tyś żołnierzy podziemia zginęło w walkach, zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa.  Na przełomie lat 40 – tych i 50 – tych w więzieniach i obozach pracy znajdowało się ponad 250 tysięcy osób.

Ostatni żołnierz niepodległościowego podziemia Józef Franczak „Lalek” zginął w obławie na Lubelszczyźnie,  18 lat po wojnie,  w dn. 21 października 1963 roku.

Do najbardziej znanych „Żołnierzy Wyklętych” należeli : rotmistrz Witold Pilecki, Stanisłw Sojczyński „Warszyc”, Zygmunt Szendzielarz – „Łupaszka”, Józef Kuraś – „Ogień”, Hieronim Dekutowski – „Zapora” , Henryk Flame – „Bartek”, Danuta Siedzikówna – „Inka”.

 Przez wiele lat pozostawali w zapomnieniu, „ wyklęci” z naszej historii i pamięci narodowej, ponieważ nie akceptowali utraty suwerenności naszej ojczyzny. 

Dzisiejsze Święto przypomina  nam o Nich, o ich czynach, bohaterstwie i poświęceniu , dzięki którym Polska przetrwała najtrudniejsze chwile dziejowe.  Ich umiłowanie Ojczyzny  jest dla nas wzorem.  Cześć ich pamięci!

Zapraszam Was do obejrzenia prezentacji przedstawiającej   losy i sylwetki  żołnierzy wyklętych.