Narodowe Święto Niepodległości


„Oblicze Ojczyzny”
Tadeusz Różewicz

Ojczyzna To Kraj Dzieciństwa,
Miejsce Urodzenia,
To Jest Ta Mała Najbliższa
Ojczyzna.
Miasto, Miasteczko, Wieś,
Ulica, Dom, Podwórko,
Pierwsza Miłość,
Las Na Horyzoncie,
Groby.

W dniu  11 listopada  obchodzimy  jedno z najważniejszych świąt państwowych –Narodowe Święto Niepodległości, które upamiętnia odrodzenie Naszej Ojczyzny po 123 latach zaborów (1795-1918). Data została ustalona nieprzypadkowo. Nastąpiły wówczas ważne wydarzenia w Polsce i w Europie. 11 listopada 1918,  z po zawarciu rozejmu w Compiègne,   pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec, zakończyła się I wojna światowa. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski, a w dn. 11 XI Rada Regencyjna przekazała mu władzę nad podległym jej wojskiem. Tego dnia , po pertraktacjach  z Centralną Radą Żołnierską, wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego. W nocy rozbrojono również niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie.

Święto Niepodległości  zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937.

Po II wojnie światowej  zostało zniesione  przez Krajową Radę  Narodową  w dn. 22 lipca 1945.    Przywrócono je ustawą z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.  Corocznie organizowane są patriotyczne  uroczystości, w których  aktywnie uczestniczyła społeczność Naszego Liceum. Wyjątkowy charakter będzie miało Narodowe Święto Niepodległości w tym roku. Oficjale uroczystości będą symboliczne, co nie znaczy że tego dnia zapomnimy o tym ważnym Święcie. Na pewno udekorujemy nasze domy flagami narodowymi, pomyślimy o bohaterach i pokoleniach zwykłych ludzi , dzięki którym odrodziło się Nasze Państwo. Możemy indywidualnie odwiedzić cmentarze i pomniki,  oddać hołd poległym, obejrzeć koncerty i widowiska patriotyczne.  Młodzież  naszego liceum wykonała prezentacje multimedialne poświęcone 102 rocznicy odzyskania niepodległości. Cała szkolna społeczność spotka się w dn. 12 listopada o godzinie 10.50 na platformie Teams,  aby podzielić się refleksjami związanymi ze Świętem Niepodległości. Wspólnie  też obejrzymy nagrodzoną prezentację.