„Młodzież ma moc”


      „ Rosja w zwierciadle symboli „  – to  hasło w  dn. 15.06 2021r towarzyszyło  uczącym się języka rosyjskiego w naszym LO  w czasie warsztatów językowych .  Był to  kolejny moment sprzyjający integracji uczniów klas II ab i II c  oraz wspaniała  lekcja repetycyjna   w zakresie  językarosyjskiego  . Słowa uznania kierujemy pod adresem  kl. II a , która podjęła się  zorganizowania  wspomnianych warsztatów .  Zgodnie z tematyką spotkania uczniowie przygotowali wystawę  charakterystycznych dla Rosji  eksponatów , suwenirów .Organizatorzy  w ramach hasła  10 pomysłów na j. rosyjski  przygotowali niezwykle  ciekawe prezentacje multimedialne  poszerzające wiedzę  o dziedzictwie kulturowym,  zwyczajach, tradycjach  Rosjan .  Konkursy , quizy ,   gry  i zabawy dydaktyczne były  integracją  nauczanego  języka  z  edukacją artystyczną . Przyjazna atmosfera i zdrowa rywalizacja pozwoliły wyłonić zwycięzców przeprowadzonych konkursów ,  dla których   przewidziano  ” słodkie” nagrody .   Podsumowaniem warsztatów  był skromny poczęstunek.