Matury próbne w Iwaszkiewiczu


W dniu 3 marca 2021 w Liceum Ogólnokształcącym im. J.Iwaszkiewicza w Brzezinach rozpoczęły się matury próbne, organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy będą trwały do 16 marca.

Do egzaminu przystąpiło 36 uczniów. Uczniowie obowiązkowo zdają na poziomie podstawowym język polski, język obcy i matematykę. W tym roku szkolnym, ze względu na pandemię, zdawanie dodatkowych przedmiotów na poziomie rozszerzonym jest dobrowolne.

W naszym liceum uczniowie wybrali następujące przedmioty dodatkowe: język polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, matematyka. Życzymy powodzenia!