Lekcja chemii.


Otrzymywanie i właściwości mydła.