Lekcja chemii


Otrzymywanie zaprawy gipsowej oraz badanie właściwości sorpcyjnych gleby.