IWESTYCJA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO DLA LO!!!


Powiat Brzeziński otrzymał łącznie prawie 10mln dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych! W tym3 700 000,00 zł przeznaczone będzie na termomodernizację i dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J.Iwaszkiewicza do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zadaszenie boiska szkolnego. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!