I miejsce w województwie pokonał 3000 uczestników


W poniedziałek 15 kwietnia 2019 roku uczeń klasy III A  Jakub Godos zajął I miejsce w finale wojewódzkim konkursu historycznego Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę . Konkurs odbywa się corocznie, od kilku lat. Celem konkursu jest  popularyzacja historii najnowszej, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznanie losów Żołnierzy Wyklętych, ich roli i działalności w latach powojennych. Pytania konkursowe są bardzo szczegółowe, uzyskanie dobrego wyniku wymaga bardzo dużego zasobu wiedzy.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Co roku uczestniczy w nim kilka tysięcy osób. Przeprowadzany jest  w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Jakub interesuje się historią. Mówi o sobie, że jest weteranem tego Konkursu, bierze w nim udział od pierwszej klasy. W 2017 roku zajął dziesiąte miejsce w województwie , w 2018 był piąty;  tym roku we wszystkich etapach był pierwszy. Cieszymy się z Jego sukcesu i serdecznie Mu gratulujemy.