I Matematyczny Maraton Zadań Gimnazjalnych


13 kwietnia 2018 r w LO im. J. Iwaszkiewicza w godz. 18:00- 22:00 odbył się „I Matematyczny Maraton Zadań Gimnazjalnych” w którym wzięło udział 50 gimnazjalistów. Spotkanie rozpoczął wykład matematyczny prowadzony przez dr Waldemara Wykę „Matematyka mnoży możliwości czyli jak zamienić liczenie liczb na liczenie pieniędzy…” Następną częścią spotkania było rozwiązywanie ciekawych zadań matematycznych pod okiem p. Emilii Andrzejewskiej nauczyciela matematyki w liceum. W przerwach w ramach zabawy przeprowadzono Quiz Matematyczny z nagrodami. Spotkanie było formą powtórzenia wiadomości i utrwalenia umiejętności sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym.