Dzień Edukacji Narodowej


W dniu 15 października 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  połączona ze  ślubowaniem klas pierwszych  i przekazaniem sztandaru szkoły .

Na początku Pani Dyrektor przywitała wszystkich obecnych i podziękowała za przybycie przedstawicielkom Starostwa Powiatowego w Brzezinach-członkini zarządu powiatu  Pani Irenie Gralewskiej – Jagiełło i Pani inspektor Elżbiecie Czerwiec-Półbratek.  W uroczystości wzięli udział czynni i emerytowani nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz młodzież LO.

Pani Gralewska-Jagiełło złożyła życzenia wszystkim pracownikom oraz  przekazała  Nagrodę Starosty Brzezińskiego Dyrektor Szkoły Marii Pisarskiej. Podczas części oficjalnej poczet sztandarowy z klasy IIIa przekazał sztandar przedstawicielom klasy IIa. Następnie młodzież klas pierwszych złożyła uroczyste ślubowanie. Pani Maria Pisarska podziękowała nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji za sumienne wypełnianie obowiązków oraz wręczyła nagrody dyrektora. Podsumowaniem części artystycznej w  wykonaniu klas pierwszych i drugich były życzenia i kwiaty dla wszystkich pracowników i zaproszonych gości, wręczone przez uczniów.