Dzień Edukacji Narodowej


11 października 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości wzięli udział : Starosta Powiatu Brzezińskiego pani Renata Kobiera , inspektor ds. oświaty pani Elżbieta Czerwiec-Półbratek, czynni i emerytowani nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz młodzież LO. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani dyrektor Maria Pisarska  przybliżyła historię powstania Komisji Edukacji Narodowej. Podziękowała nauczycielom,  pracownikom obsługi i administracji za pracę, zaangażowanie i sumienne wypełnianie obowiązków oraz wręczyła nagrody dyrektora.

Następnie pani Starosta Renata Kobiera  złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz  przekazała  Nagrodę Starosty Brzezińskiego dyrektor  Marii Pisarskiej. Uroczystość zakończyła się występem artystycznym uczniów LO i życzeniami dla nauczycieli.

.