Aktywna Tablica w Brzezińskim Ogólniaku


Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach wzięło udział w rządowym projekcie pn. Aktywna Tablica. W ramach projektu zostało zakupionych dziewięć nowych laptopów, które zasilą pracownię informatyczną.

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Brzezińskie liceum dzięki udziałowi w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego spełniało wszystkie warunki do otrzymania dofinansowania w kwocie 13 752,04 złotych, a całkowita kwota projektu wyniosła 17 190,05zł.

Wartość projektu: 17 190,05
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 13 752,04
Wkład własny Powiatu Brzezińskiego: 3 438,01