NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY


W roku szkolnym 2014/15 w naszej szkole realizowany jest projekt „Naukowy zawrót głowy”. Warto wspomnieć, że jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

W ramach projektu 81 uczniów naszej szkoły bierze udział w zajęciach dodatkowych, zarówno edukacyjnych, jak i tych z doradztwem zawodowym. Zajęcia te obejmują matematykę, biologię, chemię, geografię oraz języki: angielski, niemiecki, francuski. Godne uwagi są także warsztaty z ratownictwa medycznego, prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika – p. Martę Urbańską. Uczniowie objęci projektem spotykają się także z doradcą zawodowym – p. Kingą Kaszubą. Spotkania te mają postać konsultacji indywidualnych oraz grupowych. W ramach projektu szkoła została już wyposażona m.in. w mikroskop, a już niedługo zostanie zaopatrzona w liczne pomoce dydaktyczne.

Projekt służy zarówno rozwinięciu zainteresowań uczniów zdolnych, jak i wsparciu uczniów słabszych. Dzięki temu mogą oni w przyszłości osiągnąć wielki sukces, a odnalezienie się na rynku pracy nie sprawi im wielu kłopotów.