MŁODZIEŻOWY SLALOM JEDNOŚCI


PROJEKT współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII-„Promocja integracji społecznej”,
Działanie 7.3-„Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji”.
W projekcie uczestniczyły następujące osoby:
I a Chuda Aleksandra
I a Kobus Katarzyna
I a Kurczewska Justyna
I a Lasiewicka Patrycja
I a Ślusarek Sylwia
I b Kowalik Katarzyna
I b Kubicka Bogumiła
I b Proga Sylwestra
I b Rudnicka Karina
I b Wiśniewska Sylwia

II b Jadczak Edyta
II b Kuczkowska Emilia
II b Sikorska Lidia

III a Grzelak Agnieszka
III a Zbytniewski Mateusz
III c Działak Wioleta
III c Koszelski Mateusz
III c Kotlarek Małgorzata
III c Lenkiewicz Magdalena
III c Pieczywoda Łukasz