EUROPA W NASZEJ SZKOLE


Projekt edukacyjny w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza :

Instytucje Europejskie – Świat bez tajemnic!

 

 

W dniu 26 listopada 2010 r. w gościnnej sali konferencyjnej Urzędu Miasta został podsumowany realizowany w LO im. J. Iwaszkiewicza edukacyjny projekt europejski „Instytucje Europejskie – Świat bez tajemnic!”

 

Obecny 2010/2011 rok szkolny rozpoczęliśmy od podjęcia współpracy z Instytutem Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej z Łodzi. W ramach tej współpracy dwóch nauczycieli (dyr. Ewa Kalińska i Iwona Świniarska) z naszej szkoły wzięło udział w zorganizowanym przez IEU wyjeździe szkoleniowym do Strasbourga, którego uczestnikami byli dyrektorzy szkół i nauczyciele z województwa łódzkiego. Celem tej wizyty było odwiedzenie i zapoznanie się z funkcjonowaniem i zadaniami trzech instytucji europejskich Rady Europy, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Parlamentu Europejskiego. W tej ostatniej instytucji mieliśmy okazję spotkać się z Panią europoseł Joanną Skrzydlewską i Panią europoseł Leną Kolarską-Bobińską. Również w ramach tej współpracy, LO im. J. Iwaszkiewicza przystąpiło do klubu szkół „Europa w naszej szkole” pod egidą IEU dr Beaty Owczarskiej i pod patronatem Pani europoseł Joanny Skrzydlewskiej.

 

Projekt „Instytucje Europejskie – Świat bez tajemnic” zaistniał jako efekt obserwacji i doświadczeń nabytych podczas wyjazdu do Strasbourga, a jego celem było upowszechnianie wśród uczniów LO wiedzy o Unii Europejskiej i instytucjach europejskich.

Na projekt złożyły się lekcje zrealizowane w poszczególnych klasach, które przybliżyły młodzieży tematykę Rady Europy i Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem było przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych bądź plakatów o tematyce europejskiej. Zrealizowana praca miała dotyczyć jednego

z 16 zaproponowanych zagadnień do wyboru. Wszystkie powstałe prace wzięły udział w Konkursach na: 1) plakat o tematyce europejskiej i 2) prezentacja multimedialna o tematyce europejskiej.

Ostatnim etapem naszego projektu było wspomniane na początku spotkanie europejskie z udziałem zaproszonych gości, którzy stawili się w komplecie.

 

Z ogromną przyjemnością przywitaliśmy Panią Joannę Skrzydlewską posłankę z ziemi łódzkiej do Parlamentu Europejskiego, Panią dr Beatę Owczarską dyrektora Instytutu Edukacji Ustawicznej, Pana Mikołaja Janica, pracownika IEU, Pana Edmunda Koteckiego Starostę Powiatu Brzezińskiego, Panią Ewę Chojkę Burmistrza Miasta Brzeziny, Panią Renatę Nowak i Pana Wojciecha Rutkowskiego oraz Panią Beatę Cegielską przedstawicielkę wydziału edukacji starostwa powiatowego. Naszymi gośćmi byli również Rodzice uczniów na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Jolantą Zalewską .

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

 

Spotkanie europejskie rozpoczął Hymn Unii Europejskiej w wykonaniu szkolnego chóru (przygotowanego przez Pana Damiana Nockowskiego) przy akompaniamencie Krzysztofa Filipczaka  z kl. II a na akordeonie.

Na początku prowadzący spotkanie uczniowie klas II,  Karolina Jatczak i Mateusz Michalec przypomnieli historię integracji europejskiej. Potem nastąpiło podsumowanie konkursów – zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, a lista laureatów była bardzo długa: 1) w kategorii plakat I miejsce zajęły  Anna Miksa i Agnieszka Sośnicka z kl. I a (Komisja Europejska) a II miejsce Przemysław Kołtuniak z kl. II a (Rada Unii Europejskiej);

2)w kategorii prezentacja multimedialna:

Miejsce I zdobyła Karolina Wojciechowska z kl. III b (Instytucje Unii Europejskiej) ;

II miejsce przypadło ex aequo dwóm  pracom: 1) Magdalena Lisik i Agnieszka Guzek z kl. II a i II c (Komisja Europejska) i  2) Aneta Barańska i Dominika Jerzyńska z kl. II c (Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji)

III miejsce również ex aequo dla dwóch prac przygotowanych przez 1)Sylwestrę Proga i Aleksandrę Celigowską z kl. III b (Traktat Lizboński) oraz dla 2) Kariny Rudnickiej z kl. III b (Symbole Unii Europejskiej i Rady Europy)

Nagroda specjalna dla Bartłomieja Kawy za prezentację (z wykorzystaniem filmu) o budżecie UE.

Ponadto wyróżnieni zostali:

Dawid Ryżanek, Aleksandra Lipińska, Beata Kwiatos, Katarzyna Kowalik i Ewelina Karczmarek, Martyna Siedlecka, Agata Strzałkowska i Dominika Kłosińska, Sylwia Kijo i Klaudia Żaromińska, Dominika Kaźmierczak i Karolina Jatczak, Anna Szubert i Aleksandra Żuławska.

Wszyscy pozostali uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrodą dodatkową dla zdobywców 1 i 2 miejsca była prezentacja ich prac przed licznie zgromadzoną na sali publicznością.

 

Należy również zaznaczyć, że w trakcie spotkania zabrała głos Pani europoseł Joanna Skrzydlewska. Dziękowała Pani dyrektor Ewie Kalińskiej za zaproszenie, gratulowała uczniom wiedzy o UE i Parlamencie Europejskim, mówiła o perspektywach i możliwościach, jakie daje młodzieży wszechstronne wykształcenie oraz to, że Polska należy do UE. Ponadto odpowiedziała na kilka pytań. Młodzież interesowała się przede wszystkim tym, w jaki sposób Pani europoseł trafiła do polityki, czym zajmuje się w PE oraz jak udaje się jej łączyć życie prywatne z pracą.

Ostatnim punktem podsumowania projektu edukacyjnego Instytucje Europejskie – Świat bez tajemnic był występ Szkolnego Koła Teatralnego pod kierunkiem Pani Małgorzaty Lewandowskiej. Młodzi artyści przedstawili nam, nieco uwspółcześnioną wersję greckiego mitu „O porwaniu Europy”. Przedstawienie bardzo spodobało się wszystkim zgromadzonym na sali i okazało się świetnym uwieńczeniem naszego europejskiego spotkania.

Pierwszy tego typu europejski projekt edukacyjny zakończyliśmy zaproszeniem wszystkich uczestników, gości i widzów na herbatę, kawę i wyśmienite ciasta przygotowane przez uczniów i rodziców, a serwowane przez niezawodne uczennice z klasy II c – Ewelinę, Olę, Martę, Ewelinę, Wioletę i Ewelinę.

Serdeczne podziękowania za wielkie zaangażowanie w projekt i wszelką pomoc składam P. dyr. E. Kalińskiej, P. E. Borowskiej, P. M. Lewandowskiej, P. D. Nockowskiemu oraz całemu gronu pedagogicznemu LO i pracownikom obsługi i administracji. Bardzo dziękuję również Samorządowi Uczniowskiemu z wzorową sekcją dekoratorską na czele (Ewelina Borowińska, Aleksandra Kmieć, Anna Pakuła), oraz wszystkim uczniom i Rodzicom, którzy przyczynili się swoją pracą do sukcesu naszego projektu.

 

Koordynator projektu
Iwona Świniarska