DLACZEGO WARTO??


„Dodatkowe zajęcia sportowe bardzo mi się podobają, w dużym stopniu podniosły mój poziom sprawności fizycznej.”
„Zajęcia są ciekawie prowadzone, panuje fantastyczna atmosfera.”
„Dzięki tym zajęciom czuję się pewniej w szkole, mam wielu przyjaciół, nauczyłam się współpracy z grupą.”
„Sądzę, że zajęcia te można by wzbogacić o piłkę nożną i dodać więcej godzin tańca…No i żeby te zajęcia odbywały się na własnej sali gimnastycznej.”

Tak na temat dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych z projektu „Integracja przez sport” wypowiadali się w anonimowej ankiecie ich uczestnicy, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach.

Pomysł na zorganizowanie dodatkowych, bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrodził się już w poprzednim roku szkolnym, ale ich realizacja trwa od 15 września 2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku.

Ich głównym celem jest przede wszystkim integracja młodzieży pochodzącej głównie z terenu powiatu brzezińskiego a uczęszczającej do naszego Liceum. Ponadto pragnęliśmy, by uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich sportowych talentów, by mogli spędzać swój wolny czas nie tylko przed telewizorem czy komputerem. Mamy świadomość, że brak dostępu do atrakcyjnych, dodatkowych, popołudniowych zajęć bardzo często sprzyja narastaniu agresji, przestępczości wśród młodych ludzi, przyczyniając się do ich wykluczenia społecznego. Planując, zatem nasze zajęcia, braliśmy także ten fakt pod uwagę.

Głównymi kryteriami, jakimi się kierowaliśmy, dobierając uczestników projektu, były: miejsce zamieszkania oraz dostępność do różnych form aktywności ruchowej. Zdawaliśmy sobie, bowiem sprawę z tego, że to właśnie młodzieży mieszkającej z dala od ośrodków sportu i rekreacji, często niezamożnej najtrudniej jest korzystać z różnorodnych form zajęć dodatkowych.

W ramach projektu „Integracja przez sport” sześćdziesięciu licealistów ma możliwość uczestniczenia w następujących formach zajęć: pływaniu (nauka i doskonalenie umiejętności pływania z podstawami ratownictwa wodnego), aerobicu (zajęć przy muzyce), grach zespołowych ( siatkówka i koszykówka). Zajęcia prowadzone są cyklicznie w wymiarze 10 godzin w tygodniu pod okiem doświadczonych nauczycieli wychowania fizycznego a jednocześnie instruktorów wymienionych dyscyplin sportu. Miejscem prowadzenia zajęć są: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr1, sala sportowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1, Miejska Kryta Pływalna w Brzezinach.

Podsumowując, stwierdzamy, że warto jest podejmować działania i aplikować o środki unijne. Trzeba w tym miejscu nadmienić, że od pomysłu na projekt do jego zrealizowania i rozliczenia prowadzi bardzo długa droga obłożona bardzo ciężką pracą osób obsługujących tego typu przedsięwzięcia. Warto jednak podejmować takie działania i wykorzystywać możliwości, jakie daje nam Unia Europejska, o czym świadczą wypowiedzi naszych podopiecznych.

Pomysłodawcy i realizatorzy projektu.