COMENIUS


Z wielką radością informujemy, że w okresie wrzesień 2013-czerwiec 2015 Liceum Ogólnokształcące im. J.Iwaszkiewicza będzie partnerem w Partnerskim Projekcie Szkół „EUROPE IS LAUGHING”-Europa się śmieje. Nasz wniosek został zaakceptowany przez Agencję Narodową Programu „Uczenie się przez całe życie” co oznacza ,że szkoła dostała grant na wszystkie wyjazdy i działania projektowe.
Comenius jest jednym z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie”(Lifelong Learning Programme).Został on nazwany imieniem Jana Amosa Komeńskiego(1592-1670) uważąnego za twórcę nowożytnej pedagogiki. Partnerskie Projekty Szkół to współpraca dwóch i więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.
Naszymi partnerami w projekcie są następujące szkoły:
33 ezikova gimnazja ‘Sveta Sofia’ Bułgaria
Tallinna Tehnikagumnaasium Estonia
Ies Enrioue Muruais Hiszpania
Ogretmen Necla Kiilbag Anatolian High School Turcja
Projekt ten ma być podróżą przez zróżnicowane kultury naszego kontynentu. Skupiać będziemy się na śmiechu ,który jak wiadomo ma działanie lecznicze. Odkryjemy jakie poczucie humoru mają obywatele naszych państw partnerskich, będziemy zakładać Europejski Klub Śmiechu jak również uczestniczyć w różnych terapiach prowadzonych za pomocą śmiechu. Wymiana doświadczeń i i wiedzy pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć i zaakceptować różnorodność i wielokulturowość Unii Europejskiej. Rezultaty działań projektowych prowadzonych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli zostaną zebrane i zaprezentowane w formie multimedialnej. Ważnym punktem tego programu jest udział w mobilnościach(wyjazdach do szkół partnerskich),będących okazją do wymiany doświadczeń ,pracy w grupach i zawiązywania przyjaźni. Językiem komunikacji jest język angielski, co będzie wspaniałą okazją dla naszych uczniów praktycznie rozwijać umiejętności językowe.