2015.01.09 – Z językiem rosyjskim za pan brat


Przewodnim hasłem Koła języka rosyjskiego jest „Obcy język, to inna wizja życia”. W pracy koła towarzyszy nam przyjazna, luźna atmosfera.

Spotkania nasze mają odmienny charakter niż zajęcia lekcyjne.

Uczniowie pogłębiają wiedzę nie tylko o Rosji, jej ciekawych zakątkach, wyjątkowo pięknych zabytkach. Zgłębiają też wiedzę o zwyczajach, tradycjach Rosjan, rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia, zwłaszcza językowe. Nie wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszej szkoły. Nie tak dawno dużym przeżyciem był dla nas wyjazd do szkoły przy Ambasadzie Rosyjskiej w Warszawie. Byliśmy zdumieni informacją, że uczniami tejże szkoły jest nie tylko młodzież pochodzenia rosyjskiego, ale znaczny procent stanowią Polacy, dzieci pracowników różnych ministerstw, czy też chętni poznawać język rosyjski.

W czasie pobytu z ogromnym zainteresowaniem śledziliśmy przebieg obchodów tradycyjnego święta szkoły. Nauczyciele z wielką dumą podkreślali, że organizatorami tego święta była młodzież, ale „aktorami” byli również nauczyciele z dyrektorem szkoły na czele. W ich wykonaniu usłyszeliśmy nie tylko piękną poezję rosyjską, ale podziwialiśmy ich grę na instrumentach, śpiew czy taniec.

Była to prawdziwa lekcja integracji z młodzieżą.

Zaletą spotkań naszego koła jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności językowych. W miarę możliwości staramy się prowadzić konwersacje wyłącznie w języku rosyjskim, słuchamy wypowiedzi, nagrań nosicieli języka rosyjskiego. Prowadząca zajęcia Pani L. Staszewska stwarza okazje do udziału w spotkaniach prowadzonych przez rodowitych Rosjan, tak jak to miało miejsce np. 12 grudnia 2014r. Uczestniczyliśmy w „małym sympozjum językowym” pod czujnym okiem prof. N.SENISZYNY – pracownika Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. Ciekawą i naszym zdaniem, korzystną formą są też językowe warsztaty edukacyjne, które wzorem lat minionych prowadzone będą przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego – wydz. Filologia Rosyjska.

Przykładów osłuchiwania się z językiem rosyjskim można byłoby mnożyć.

Obserwując poczynania naszych starszych kolegów postanowiliśmy czynnie włączyć się do pracy Koła języka rosyjskiego.

W pierwszej kolejności w ramach zajęć staramy się rozwijać umiejętności językowe sprzyjające przygotowaniu się do egzaminu maturalnego. Wprawdzie jesteśmy uczniami klasy I-wszej, ale udało nam się przeprowadzić zajęcia edukacyjne w plenerze „językową kolejką wąskotorową do Jeżowa”.

Mieliśmy też możliwość porównać zwyczaje Rosjan i Polaków w czasie obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Sprzyjała temu tradycyjna wigilia naszej grupy językowej, w czasie której degustowaliśmy smaczne dania przygotowane przez nas. W miejsce „prosfory” dzieliliśmy się opłatkiem.

Przed uczniami, którzy zdecydowali w przyszłości przystąpić do egzaminu maturalnego – wielka niewiadoma. Aby sprostać zadaniu regularnie / w poniedziałki / uczęszczamy na zajęcia koła.

Mamy nadzieję, że i nam nie zabraknie pomysłów na urozmaicanie zajęć.

Stawiajmy więc na kreatywność.

Koło Języka Rosyjskiego