Spotkanie z historią


W ostatni piątek 14 XII 2018 roku grupa uczniów z klas pierwszych i drugiej wraz z opiekunami uczestniczyła w spotkaniu z pracownicami naukowymi Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, na  które zostaliśmy zaproszeni prze Bibliotekę Miejską. Na wstępie wysłuchaliśmy prelekcji i obejrzeliśmy prezentację poświęconą miejscom pamięci narodowej w powiecie brzezińskim. Prowadząca tę część spotkania pani magister Anna Józwik (absolwentka naszego liceum), opowiedziała czym jest z punktu widzenia prawa upamiętnianie zjawisk, zdarzeń i ludzi.  Później przedstawiła nam wybrane miejsca w powiecie brzezińskim,  gdzie w różnej formie oddano cześć pamięci bohaterom wydarzeń historycznych. Były to m. inn. cmentarz wojenny z 1939 roku w Jeżowie, kwatera wojenna na cmentarzu w Brzezinach, kamień katyński w Brzezinach, pomniki ofiar zbrodni hitlerowskiej z Mszadli i z Przecławia. Następnie rozpoczęła się dyskusja. Druga                      z prowadzących pań zadawała różne pytania dotyczące utrwalania w pamięci wydarzeń historycznych i ludzi w nie uwikłanych. Jedno z pierwszych pytań dotyczyło,  w jaki sposób obecnie oddawać cześć bohaterom: tradycyjnie, czy też wybrać nowoczesne formy, na przykład rekonstrukcje historyczne, rajdy, biegi historyczne. Głosy słuchaczy były podzielone-znaleźli się również obrońcy dawnych, utrwalonych sposobów; większość opowiedziała się za tradycyjnymi formami. Po rozmowie i odpowiedziach na kolejne pytania, zaczął się konkurs sprawdzający nasze wiadomości  z historii ziemi brzezińskiej. Laureatami zostali Jakub  Godos oraz  Kacper  Janczewski. Wszyscy dostali drobne upominki, a wyróżniający się uczniowie nagrody. Była to dla nas ciekawa lekcja historii.