Sukces w Konkursie Recytatorskim!


Bartłomiej Łącki – uczeń klasy 1a znalazł się wśród laureatów Konkursu Recytatorskiego o zasięgu ogólnopolskim. XVIII Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza
pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego odbył się w Podkowie Leśnej 10 czerwca, a werdykt Jury ogłosiło dzisiaj (18 maja).
Tegorocznym popisom artystycznym przyświecało hasło „Czy wszystko w pył rozkruszę, czy… Polskę obudzę” (Jan Lechoń, „Herostrates”) Poeci grupy poetyckiej Skamander i niepodległość.
W przesłuchaniach wzięły również nasze uczennice Martyna Malesa i Julia Rubaszewska. Zaszczytne wyróżnienie przypadło Bartkowi za recytację fragmentów „Kwiatów polskich” J. Tuwima. Zmagania odbyły się w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej obok Warszawy.
Gratulujemy wyróżnionemu, jak i pozostałym uczestnikom konkursu!