Nasi Chemicy…


Tomasz Swaczyna i Przemysław Janczak w roku 2015 zostali wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”, Natalia Choła i Gabriela Wężyk otrzymały w tym konkursie dyplom uznania.

Młodzi chemicy maja również możliwość odbywania zajęć warsztatowych organizowanych przez Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Opiekunem Szkolnego Koła Chemicznego jest p. prof. Maria Pisarska

Koło Chemiczne Koło Chemiczne Konkurs "Alchemik" - Przemysław Janczak Koło Chemiczne Lekcja Chemii na Uniwersytecie Łódzkim Lekcja Chemii na Uniwersytecie Łódzkim Lekcja Chemii na Uniwersytecie Łódzkim Lekcja Chemii na Uniwersytecie Łódzkim Lekcja Chemii na Uniwersytecie Łódzkim