Aktywność Szkolnego Koła PCK


Szkolne Koło PCK cyklicznie organizuje akcje pobierania krwi w budynku szkoły, dla wszystkich chętnych.

Prowadzi w imieniu Fundacji sprzedaż karetek świątecznych, z których dochód zostaje przekazany dla podopiecznych tej Fundacji.

Członkowie Koła PCK pomagają również w przygotowywaniu paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin.

Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest p. prof. Elżbieta Borowska

Akcja Krwiodawcza Akcja Krwiodawcza Akcja Krwiodawcza Akcja Krwiodawcza