Wyjazd do Lipiec Reymontowskich!


Dzisiaj odwiedziliśmy wieś, która stała się miejscem akcji powieści pt. „Chłopi” autorstwa Noblisty Władysława Stanisława Reymonta.
Wiele wrażeń dostarczyła nam wizyta w Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta (zdjęcia 1—15), po którym oprowadzał nas dyrektor muzeum Pan Jerzy Murgrabia. Fascynujący okazał się również pobyt w Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych (zdjęcia 16-30), o której opowiadał jej właściciel Pan Zbigniewa Stania.
Na zakończenie odbyło się ognisko!