Współpraca z 25 Batalionem Logistycznym Ziemi Tomaszowskiej


21 września uczniowie grupy mundurowej naszej szkoły w ramach współpracy uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji święta oraz nadania sztandaru  25. Batalionowi Logistycznemu  Ziemi Tomaszowskiej. Uroczystości miały miejsce placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Po podniesieniu flagi państwowej, odegraniu i odśpiewaniu hymnu narodowego, przybyłych gości przywitał dowódca 25. Batalionu Logistycznego ppłk Wojciech Jakóbczyk. Głównym punktem uroczystości było przekazanie postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sztandaru 25. Batalionowi Logistycznemu. Po przemówieniach, gratulacjach, życzeniach przybyłych gości, uroczystość zakończyła defilada z udziałem orkiestry i pokaz sprzętu wojskowego. Zgodnie z tradycją uczestnicy apelu zostali poczęstowani wojskową grochówką.