VIII Powiatowy Konkurs z Geografii Regionalnej Świata – ,,ISLANDIA – w kraju lodu, gejzerów i wodospadów”


VDnia 15 marca 2019 roku po raz ósmy  w historii naszej szkoły zorganizowany został konkurs z geografii dla uczniów klasy trzeciej gimnazjów oraz starszych klas szkół podstawowych Powiatu Brzezińskiego. Tym razem konkurs obejmował znajomość mapy fizycznej i politycznej Europy  . W rozgrywkach wzięło udział łącznie 37 osób z kilku szkół: Szkoły Podstawowej nr 2  w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach, Gimnazjum w Jeżowie, Gimnazjum w Przecławiu, Szkoły Podstawowej w Bogdance oraz Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii

            Konkurs poprzedzony został wykładem organizatora – dr-a Krzysztofa Grzelaka n.t. Islandii. Po wykładzie nastąpiła część eliminacyjna, składająca się z dwóch testów – pierwszy dotyczył znajomości mapy kontynentu, zaś w drugim znalazło się 20 pytań z przeprowadzonej wcześniej prelekcji o Islandii. Po sprawdzeniu prac wyłonieni zostali  laureaci:I miejsce – zajęła uczennica Gimnazjum w Przecławiu

II miejsce (ex-aequo) – dwie osoby ze Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii

III miejsce – uczennica Gimnazjum w Brzezinach (Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach)

IV miejsce – Gałkówek Kolonia

V miejsce – dwie osoby z Gimnazjum w Brzezinach (Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach)

Gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy za nauczycielom i uczniom za zainteresowanie konkursem.