VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym


W dniu 21 kwietnia 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach odbyła się kolejna, VII edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, w którym młodzież szkół podstawowych oraz uczniowie liceum z powiatu brzezińskiego mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat trybu wyborów, kompetencji organów i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego. Konkurs został zorganizowany przez LO im. J. Iwaszkiewicza, honorowy patronat objęło Starostwo Powiatowe, które ufundowało nagrody za pierwsze miejsca dla zwycięzcy ze szkoły podstawowej i z liceum, nagrody za drugie i trzecie miejsca zakupił organizator. Konkurs został przygotowany przez p. Elżbietę Borowską i p. Iwonę Świniarską. W czynnościach organizacyjnych pomagała młodzież z klasy I A i III AB. Do konkursu zgłosiły się Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 z Brzezin oraz z Jeżowa i Gałkówka Kolonii. Nasze Liceum reprezentowali uczniowie z klasy III AB (po szkole podstawowej) oraz z klasy III C (po gimnazjum). W sumie w zawodach wzięło udział 26 uczestników z pięciu szkól. Młodzież rozwiązywała testy konkursowe: dla licealistów składał się z 34 zadań, dla młodzieży ze szkół podstawowych z 30 zadań. Obok pytań o charakterze ogólnym, pojawiły się odnoszące się do samorządu na terenie powiatu, np. oznaczenie gmin na mapie konturowej powiatu brzezińskiego, oznaczenie powiatu brzezińskiego i sąsiednich powiatów na mapie konturowej województwa łódzkiego, znajomość nazwisk wójtów, burmistrza, składu zarządu powiatu i zarządu województwa, zaplanowanie zadań, którymi mogłaby się zająć Młodzieżowa Rada Powiatu . Wyniki Konkursu ogłosiła Pani Dyrektor LO Maria Pisarska, nagrody wręczyła Pani Starosta Renata Kobiera.

W kategorii szkół podstawowych: I miejsce zajął Kornel Stasio (SP w Gałkówku Kolonii); II miejsce Michał Lolo (SP w Jeżowie); III miejsce Julian Borecki (SP nr 2 w Brzezinach).W kategorii licealistów: I miejsce zajęła Aleksandra Loba (klasa IIIAB), II miejsce Martyna Pawłowicz (klasa III AB); III miejsce Sandra Kuleta (klasa III C).Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy pogratulowali młodzieży dużej wiedzy na temat samorządu terytorialnego i zachęcali w przyszłości do podejmowania różnorodnych działań społecznych. Podziękowano również nauczycielom za przygotowanie uczniów i zachęcenie ich do udziału w konkursie