Ślubowanie klas pierwszych


7 listopada miało miejsce bardzo ważne wydarzenie: uczniowie klas pierwszych naszego Liceum złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Pierwszoklasistom w tym  podniosłym momencie towarzyszyli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: władze powiatowe i miejskie, przedstawiciele 25.Batalionu Logistycznego z Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatowej Straży Pożarnej, z którymi Szkoła ma podpisaną współpracę oraz przedstawiciele Policji,  dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół oraz placówek, a przede wszystkim rodziny uczniów klas pierwszych. Po uroczystym ślubowania  goście złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego i udali się do Klasztoru Franciszkanów, gdzie mogli obejrzeć artystyczny występ w wykonaniu  licealistów oraz wziąć udział w patriotycznej grze internetowej. 
Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem  wystawy historycznej w murach Liceum oraz wspólnym piknikem na szkolnym dziedzińcu.