Lekcja chemii


Po długiej przerwie spowodowanej nauką zdalną uczniowie klasy 2c chętnie przystąpili do zadań praktycznych. Badali barwienie się wskaźników w środowisku kwaśnym , obojętnym i zasadowym oraz uczyli się miareczkowania roztworów.