VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym


W dniu 26 marca 2019 roku  w LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach  odbył się VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Konkurs organizuje LO ( E. Borowska, I. Świniarska)  pod  patronatem Starosty Brzezińskiego.  W  tegorocznej  edycji wzięło  udział 25 uczniów z następujących szkół: Gimnazjum w Brzezinach, Gimnazjum i Szkoła  Podstawowa w Jeżowie, Gimnazjum w Przecławiu, Szkoła Podstawowa w Gałkówku Kolonii, Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym oraz LO im. J. Iwaszkiewicza.

Tematyka konkursu związana jest z  organizacją pracy Jednostek Samorządu Terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa.  Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat organów władzy samorządowej, trybu ich wyboru, kompetencji, wzajemnych relacji, udziału obywateli w działaniach JST.  Uczestnicy Konkursu odpowiadali na pytania testowe, zróżnicowane  pod względem kategorii szkół. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe i LO im. J. Iwaszkiewicza.  Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbyło się w obecności pani Renaty Kobiery, starosty powiatu brzezińskiego.

Wyniki Konkursu:

  1. Szkoły Podstawowe

I  miejsce  Karol Sokołowski            SP Gałkówku Kolonii

II miejsce Wojciech Domaglski       SP w Gałkówku Kolonii

III miejsce Gabriela Samecka           SP w Jeżowie

  1. Gimnazja

I miejsce   Paulina Ambrozińska      Gimnazjum w Przecławiu

II miejsce  Kacper Kowalski               Gimnazjum w Przecławiu

III miejsce Karolina Urbańska           Gimnazjum w Przecławiu

  1. Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Michał Wojciechowski      LO Brzeziny

II miejsce Agata Babiarska                LO Brzeziny

III miejsce Julia Garnysz                     LO Brzeziny