ROK SZKOLNY 2018/2019 UWAŻAMY ZA ROZPOCZĘTY!!!


3 września 2018 roku społeczność szkolna LO im.J.Iwaszkiewicza zainaugurowała rok szkolny 2018/2019 Mszą Świętą. Druga część uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się na dziedzińcu szkoły.  Uroczystość uświetnili swoją obecnością : Starosta Powiatu Edmund Kotecki, Wicestarosta Roman Sasin, Inspektor do spraw oświaty Elżbieta Czerwiec-Półbratek. Pani dyrektor  w swoim przemówieniu nawiązała do kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej jako do wydarzenia o którym należy pamiętać, następnie cytując dawne arabskie przysłowie  „Edukacja jest droższa od złota” życzyła uczniom, aby w nadchodzącym roku szkolnym czuli nieustanny głód wiedzy, by apetyty na przyswajanie nowości rosły w miarę jedzenia a nadchodzące miesiące były czasem wytężonej pracy,  niosły ze sobą  wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień.