ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W LO


Dzisiaj w sali „Pokój i dobro” w Klasztorze Franciszkanów odbył się uroczysty występ licealistów z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzruszające chwile przeżyliśmy dzięki występującym uczniom oraz nauczycielom, którzy przygotowali uroczystość – P.Elżbiecie Borowskiej i P. Damianowi Nockowskiemu. Byliśmy też świadkami przekazania Sztandaru Szkoły młodszemu rocznikowi i podczas uroczystego ślubowania przyjęliśmy do braci szkolnej uczniów kl.1.