Nowa klasa o profilu psychologiczno-pedagogicznym.


W roku szkolnym 2009/10 po raz pierwszy w naszym LO utworzono klasę o profilu psychologiczno-pedagogicznym.

Uważamy, że jako jej uczniowie najlepiej potrafimy ją przedstawić.

Na początku warto wspomnieć o przedmiotach rozszerzonych w tym profilu. Są to: język polski, historia, biologia i WOS. Dodatkowo uczymy się nowych przedmiotów – psychologii i pedagogiki. Zajęcia prowadzi pani psycholog Marta Wosińska. Lekcje te rozszerzają nasze zainteresowania. Pani psycholog dba o to, aby każdy uczeń angażował się w zajęcia, np. pierwsze nasze spotkanie odbyło się w terenie i każdy brał udział w zabawie psychologicznej, która miała pokazać, czy sobie ufamy. Wszystkie zajęcia są równie ciekawe i nie możemy narzekać na nudę, monotonię. Na każdej lekcji dowiadujemy się interesujących informacji. Poznajemy tajniki ludzkiego umysłu, interpretujemy zachowania społeczne. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z wyboru tej klasy.

Nie chcemy Wam narzucać swojego zdania. Najlepiej przyjdźcie i sami się przekonajcie

 

K. Mitek, D. Jerzyńska, Ż. Bączyk
Uczennice Ic – klasy
psychologiczno-pedagogicznej